Indice Barcelona, Ciudad Simbólica

(Versión en catalán. Versión en castellano en preparación)

INTRODUCCIÓ

CAPITOL 1.  CLAUS PER ENTENDRE LA CIUTAT SIMBOLICA

 • Les ciències socials i els estudis urbans
 • La societat urbanitzada
 • La ciutat, sistema de signes
 • La ciutat, espais de comunicació
 • L’espai públic
 • El flâneur i la ciutat caminada
 • Els llocs i el paisatge urbà
 • Els monuments, artefactes simbòlics
 • La ciutat, mercaderia simbòlica
 • La ciutat i els nous media

CAPITOL 2.  LA IMATGE DE BARCELONA. ESDEVENIMENTS   I FORMATS

 • El model Barcelona. Història, implantació i crisi
 • Barcelona i els “grans esdeveniments” (1888, 1929, 1992, 2004)
 • L’Exposició de 1888. Catalunya reclama lideratge
 • L’Exposició  de 1929. Electricitat i metròpolis (inclou Poble espanyol)
 • Els Jocs Olímpics. Megaevent a l’era global
 • El Fòrum Universal de les cultures de 2004. Objecte de polèmica
 • Barcelona i el turisme de masses

CAPITOL 3. BARCELONA. SÍMBOLS AL CARRER

 • Mobiliari urbà, disseny al carrer
 • Es llocs de la ciutat
 • Monuments a Barcelona, memòria i oblit
 • La vorera. Trepitjar significats
 • Nomenclàtor, semàntica de la ciutat
 • Icones de Barcelona.
 • El Barça icona de Barcelona
 • El símbol heràldic de Barcelona. Lectura semiòtica.
 • La publicitat al carrer
 • Art al carrer, murals i grafits

CAPITOL 4. LA BARCELONA NARRADA

 • Les “Barcelones” de la novel·la
 • De les odes a la poesia urbana
 • Narrativa, periodisme i cronistes de la ciutat
 • Les primeres vistes i gravats
 • La Barcelona dibuixada i pintada
 • La Barcelona fotografiada
 • Còmics de ciutat, ciutat de còmics
 • Del cine a Barcelona a la Barcelona de cine
 • Dels manuals per a forasters a les guies turístiques
 • Barcelona “on line”

EPILEG . ELOGI DEL CARRER

 

 

Anuncios